ЗЕБРА ПРОФИ професионална компетентност на ръководителите на транспортна дейност

Детайли на проекта

Мобилното приложение ЗЕБРА ПРОФИ е част от учебното помагало за придобиване на професионална компетентност на ръководителите на транспортна дейност на издателство ЗЕБРА. В него са поместени следните полезни материали:

изпитни въпроси за тест, отворени въпроси и казуси;

знаци за опасност поставяни на опаковки, контейнери и ППС;

спогодби, закони и наредби;

правила „Инкотермс”

и др.

Виж проекта

Сподели