ЗЕБРА ADR - превоз на опасни товари, UN кодове, класификация, знаци за опасност

Детайли на проекта

Мобилното приложение ЗЕБРА ADR е част от учебните помагала за превоз на опасни товари по шосе на издателство ЗЕБРА. В него са поместени следните полезни материали:

- знаци за опасност поставяни на опаковки, контейнери и пътни превозни средства;

- таблица с всички опасни вещества, съдържаща и генератор на транспортните записи;

- предпътен чек лист;

- екипировка и др.

Виж проекта

Сподели